תקנון האתר

השימוש באתר בריף כפוף להסכמת המשתמש לתנאי תקנון זה.
באם אינך מסכים לתנאי תקנון זה, אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר. שימוש באתר מהווה הסכמתך בפועל לתנאים המפורטים להלן:

 

 

 1. תקנון זה מציג את יחסי המסחר ותנאי התקשרות בין המשתמש לבין האתר.

 2. השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

 3.  תנאי תקנון זה ניתנים לשינוי על-ידי האתר בכל עת וללא צורך במתן התראה.

 4. הזכות להשתמש באתר- המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות משתמש אשר מלאו לו 18 שנה, יש בראשות המשתמש תא דואר אלקטרוני תקין ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה.

 5.  מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של האתר.

 6. מסירת פרטים אישיים נעשית עפ"י רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המשתמש למסירתם.

 7. מפעיל האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש אחר במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

 8. המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר ו/או במידע המקושר, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם, ובכל מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אחראי על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.

 9. באתר מוצעים למכירה פרטים המלווים בתמונות והסברים, שנועדו להמחשה בלבד, ליד כל פריט מופיע מחיר המוצר בשקלים כולל מע"מ.

 10. דמי משלוח מפורטים על פי מוצר ומוצר.

 11. למשתמש ניתנת האפשרות לביצוע  איסוף המוצר מהסניף המרכזי שבכרמיאל. אפשרות זו פוטרת את המשתמש מתשלום דמי משלוח, אם המשתמש בוחר באפשרות של איסוף עצמי אזי הדבר יעשה בזמן שעות הפעילות של החנות שבכרמיאל.

 12. משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט וזאת לאחר שהתרשם ממנו וממחירו. המשתמש רשאי לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת.

 13. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל קובץ ו/או תוכן ו/או חומר בכל מדיה כל שהיא ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, פילם (תשליל), שרטוט, רישום לוגו, סימון מסחר, צילום, אודיו ווידאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים.

 14. המשתמש מתחייב להימנע מכל שימוש בלתי מורשה במידע כאמור לעיל, העלול להפר זכויות כלשהן.

 15. מפעילי האתר אינם בוחנים את תוכן המידע המועבר על ידי המשתמש לחברה ו/או אשר בגינם נדרש מתן שירותי הפקת עבודה גרפית, ולפיכך אינם נושאים בכל אחריות הנובעת מתכולת המידע, לרבות בשל טעות, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, פגיעה בפרטיות, זכויות יוצרים וכל זכויות הקניין רוחני כלשהו, או הפרת זכויות ו/או כל טענה אחרת.

 16. המשתמש יהיה אחראי בלעדית בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד האתר ו/או מי מטעמה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, במידע שהועבר על ידי המשתמש לחברה, ובכלל זאת אך לא רק, בגין מהות המידע, לרבות, שימוש באלמנטים גראפיים, טקסט, הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר או בכלל. המשתמש יפצה את החברה או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

 17. התשלום יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי בתשלום טלפוני, נציגי השירות יצרו  קשר טלפוני במועד הקרוב להזמנה, על-מנת לקבל את פרטי כרטיס האשראי ופרטים למשלוח.

 18. יצוין, כי 30% מן התשלום על עבודות גראפיקה יגבה מראש. 

 19.  המוצרים יימסרו רק לאחר קבלת פרטי אמצעי התשלום מנציג בריף.

 20. מסירת פרטי כרטיס אשראי על ידי משתמש אשר לא אושרו ו/או נדחו על ידי חברת כרטיסי האשראי תהווה ראיה לביטול העסקה מבחינת האתר. מועדי המשלוח יחלו רק החל מתשלום העסקה.

 21. כל הפריטים המוצגים באתר נמצאים במלאי ,וזמינים לאספקה. יחד עם זאת, שומר האתר על זכותו להשתמש בימי האספקה המצוינים ליד המוצר. במקרים חריגים בהם אזל פריט מהמלאי - אנו מתחייבים להודיע טלפונית למשתמש על החוסר הנ"ל, ולסכם עם המשתמש את מועד משלוח הפריט החסר או לחילופין פריט שווה ערך, בהתאם להסכמת המשתמש. בכל מקרה, לא יעוכב משלוח בשל פריט חסר ללא ידיעת המשתמש והסכמתו. 

 22. אחריות מוצרים- כל אחד ממוצרינו נושאים תעודת אחריות של היבואן  

 23. מובהר בזאת כי האחריות לעבודה תקינה של המוצר מוטלת על יצרן הציוד על פי כתב האחריות המצורף לפריט ואם חלה תקלה בפעולתו - על הצרכן לפנות ליבואן על פי כתב האחריות שבידו. 

 24. אנו שולחים את הפריטים לכל מקום בארץ.  להנהלת בריף יש הזכות המלאה להחליט האם המשלוח יעשה באמצעות שרותי לוגיסטיקה של רשות הדואר או קבלני לוגיסטיקה ושילוח אחרים או באמצעות עובדי בריף וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 25. זמן האספקה מתייחס לימי עבודה ואינו כולל ימי שישי, שבת וחגי ישראל.

 26. לפני שמפעילי האתר מספקים מוצר מסוים הוא יעבור בדיקה מוקדמת כדי לבדוק את טיב המוצר ואז ייארז באריזה סגורה. במידה והמשתמש מתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה, עליו להודיע מיידית לשירות הלקוחות.

 27. חתימה על קבלת משלוח תהווה אישור לקבלת המוצר.

 28. מפעילי האתר מתחייבים לספק אך ורק מוצרים ו/או שירותים אשר שולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי או על ידי תשלום בחנות שבכרמיאל.

 29. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות אלא אם כן צוין אחרת.

 30. החזרת מוצרים-  ניתן להחזיר מוצר (ששווי למעלה מ- 50 שקלים)- שלם ובאריזתו המקורית תוך 14 יום מיום הקנייה עם הצגת הקבלה המקורית, אנו נזכה את המשתמש בהתאם לדרך התשלום שבוצעה על ידו למעט 5% - דמי טיפול, משלוח ואחסון. על הפריטים המוחזרים להגיע אלינו בתיאום מראש לכתובת שתימסר בעת התיאום, כאשר הוצאות המשלוח יחולו על הקונה.

 31. אין אפשרות להחזיר מוצר אשר אריזתו נפתחה, המוצר נפגם, נפגע, נגרם לו נזק מכל סוג שהוא על ידי המשתמש, אלא אם כן הרוכש היה צריך לפתוח את האריזה כדי לגלות את הפגם במוצר.

 32. לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים ו/או שירותים אשר נפתחו, מוצרים שהוכנו/הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הרוכש להכינם מראש (כגון הדפסת תמונות או עבודות גרפיות).

 33. מפעיל האתר ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של מפעיל האתר ו/או של הספקים.

 34. האתר אינו אחראי לשמירת תמונות בשרת מעבר לחודש  מיום העלאתן.

 35. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או במקום אחר מבלי לקבל הרשאה מפורשת מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה במידה ותינתן. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה בדרך כלשהי.

 36. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש למאן דהוא ובלי כל אחריות מצדה.

 37. המשתמש מתחייב שלא להעביר לחברה מידע המכיל וירוסים ו/או תולעים ו/או פצצות זמן ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של החברה ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים בו.

 38. כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות תקנון זה יעשה על ידי האתר בלבד.

גלישה מהנה !